Şerif Kino

ŞERİF KİNO
Doğum tarihi : 1967 Kızıltepe
1987-1992 Marmara Üniversitesi A.E.F. Resim Bölümü
Kişisel Sergiler 1995 Nini Galeri Börlange / SWEDEN / İSVEÇ 1996 Nini Galeri Börlange / SWEDEN / İSVEÇ 1997 Nini Galeri Börlange / SWEDEN / İSVEÇ 1998 Çatı Sanat Evi / Teşvikiye / İSTANBUL 2004 Temore Sanat Galerisi / Şişli / İSTANBUL 2005 Kadıköy Sanat Galerisi / İSTANBUL 2007 Kadıköy Ütopya Platform Sanat Galerisi / İSTANBUL 2008 Dionisos Sanat Atölyesi İstanbul 2009 Ütopya Platform Galeri İstanbul 2010 Uluslararası Resim Sempozyumu / MARDİN ( Küratör) 2010 TÜYAP Uluslar arası Resim Fuarı / ISTANBUL 2011 Uluslar arası Resim Sempozyumu 2 /MARDİN 2011 Oda Sanat Galerisi / ISTANBUL 2011 Insanbul Sanat Evi / ISTANBUL
Karma Sergiler 1993 Basın Müzesi / Çemberlitaş / İSTANBUL 1994 The Marmara Oteli Sergi Salonu / İSTANBUL 1997 Genç Etkinlik (kaos) Tüyap Tepebaşı Sergi Sarayı / İSTANBUL 2000 Basın Müzesi / Çemberlitaş / İSTANBUL 2004 İM-İstanbul Mardin Disiplinler Arası Sanat Buluşması 2005 Kadıköy Sanat Galerisi / İSTANBUL 2006 Kadıköy Sanat Galerisi / İSTANBUL 2007 Kadıköy Ütopya Platform Sanat Galerisi / İSTANBUL 2008 dionisos sanat atölyesi istanbul 2009 dionisos sanat atölyesi istanbul 2010 Uluslararası Resim Sempozyumu Küratör ve Katılımcı Sanatçı / MARDİN 2010 Uluslarası Resim Sempozyumu Katılımcı Sanatçı / ERZURUM 2011 Yüzde Yüz Barış İsteyenler Sergisi / İSTANBUL 2011 Dionysos Sanat Evi /İSTANBUL 2011 İnsan Hakları Vakfı sergisi Tophane-i Amire /İSTANBUL 2011 Uluslar arası Resim Sempozyumu Küratör ve Katılımcı Sanatçı / MARDİN 2011 Oda Sanat Galerisi / ISTANBUL 2011 Insanbul Sanat Evi / ISTANBUL 2012 Uluslar arası Resim Sempozyumu / GOSLAR-ALMANYA 2012 Tüyap Sanat Fuarı / ISTANBUL 2013 Uluslar arası Resim Sempozyumu Küratör ve Katılımcı Sanatçı / MARDİN 2013 Yersiz Kader Birliği Sergisi / KIZILTEPE

Emre ZEYTİNOĞLU
“Gündelik siyasi ve sanatsal tavırların dışında kalarak, yapıtlarını yalnızca kişisel kararları doğrultusunda ortaya koyan Şerif Kino, kimi zaman Don Kişot görüntüsünü resimlerine doğrudan yerleştirerek, kimi zaman da onun duygusunu metaforik biçimde aktararak, bize bir “ideal dünya” sunuyor. Son derece renkli ve ışıklı bir görüntüyle izleyiciye sunulan bu “ideal dünya”, içinde Mardin’in yöresel özelliklerini taşıdığı gibi, sanatçının uzak yerlere yaptığı seyahatlerde gördüğü bir takım manzaraları da taşıyor. Ayrıca bu “ideal dünya”, sanatçının düşselliğini yansıtan simgelere ya da yaşamında önemli gördüğü portrelere ve mekânlara yer veriyor. Ama tüm bunlar “gerçeküstü” denilebilecek bir yaklaşımla birbirleriyle kaynaşıyor ve karşımıza, işte o “ideal dünya” çıkıyor. Düşsellik ile yaşam gerçekliğinin iç içe gösterildiği bu yapıtlar, aynı zamanda Şerif Kino’nun, kavramsal bir kişilik olan Don Kişot ile örtüşmesine de işaret ediyor.”

Şenol YOROZLU

Keskin zekalı hayalperver beyzade, İnebahtı’nın tek kollusu(I) La Mancha’lı Don Kişot’un, Şerif Kino ile maceraları Capodimonte Müzesi (Napoli-İtalya) Miguel de CERVANTES’in meşhur romanı ‘Don Kişot’un 400. yaşına girişini Mimmo PALLADINO tarafından gerçekleştirilen bir sergi ile kutladı(2). HESPERION XXI topluluğunun kurucusu olan Jordi SAVALL, ‘Don Kişot’un o uçsuz bucaksız imge gücünü, Altın Çağ’ın müziğiyle canlandırdı. 400. yılı kutlanan ‘Don Kişot’ romanını rengarenk bir şekilde gündeme getirmiş. Çağlar öncesindeki, unutulmuş ezgileri ve çalgıları araştırıyor bir proje halinde ortaya çıkarıyor(3). CERVANTES hakkımızda (Türkler hakkında) o kadar çok şey yazmış ki…Bizden biri gibi. ‘Opera Turco’ adlı operasında, türklerle dalga geçildiği gibi ‘Genç Osman faciası’ gibi acıklı operaları da vardır. Yazarın hayatında Osmanlı’nın oynadığı rol büyüktür. ‘Don Kişot’, 1605 yılında yayınlanır ve best seller olur. İki yıl içinde 12.000 adet satıldığı biliniyor. Yazarın amacı bu ipe sapa gelmez şövalye romanlarıyla adam akıllı dalga geçmekti(4). d.K. gülüyor(5) d

SERIF KINO
Date of birth/place : 1967 Kızıltepe
1987-1992 Marmara University Atatürk Faculty of Education Department of Fine Arts
Personal Exhibitions : 1995 Nini Gallery Börlange / SWEDEN 1996 Nini Gallery Börlange / SWEDEN 1997 Nini Gallery Börlange / SWEDEN 1998 Çatı Art House /Teşvikiye / İSTANBUL 2004 Temore Art Gallery / Şişli / İSTANBUL 2005 Kadıköy Sanat Gallery / İSTANBUL 2007 Kadıköy Ütopya Platform Sanat Galerisi / İSTANBUL 2008 Dionisos Art Workshop / İstanbul 2009 Ütopya Platform Art Gallery / İstanbul 2010 International Painting Symposium (Curator) 2010 TÜYAP International Painting Fair / ISTANBUL 2011 International Painting Symposium 2 /MARDİN 2011 Oda Art Gallery / ISTANBUL 2011 Insanbul Art Gallery / ISTANBUL
The Exhibitions He Participated : 1993 Basın Museum / Çemberlitaş / İSTANBUL 1994 The Marmara Hotel Exhibition Hall / İSTANBUL 1997 Youth Activity (chaos) Tuyap Tepebaşı Exhibition Hall / İSTANBUL 2000 Basın Museum / Çemberlitaş / İSTANBUL 2004 IM-İstanbul Mardin Interaction of Disciplines ofArt 2005 Kadıköy Art Gallery / İSTANBUL 2006 Kadıköy Art Gallery / İSTANBUL 2006 Kadıköy Art Gallery / İSTANBUL 2007 Kadıköy Ütopya Platform Art Gallery / İSTANBUL 2008 Dionisos Art Workshop / İSTANBUL 2009 Dionisos Art Workshop / ISTANBUL 2010 International Painting Symposıum Participant Artist / MARDİN 2010 Uluslarası Resim Sempozyumu Katılımcı Sanatçı / ERZURUM 2011 Yüzde Yüz Barış İsteyenler Sergisi / İSTANBUL 2011 Dionysos Sanat Evi /İSTANBUL 2011 İnsan Hakları Vakfı sergisi Tophane-i Amire /İSTANBUL 2011 International Painting Symposium Artist / MARDİN 2011 Oda Art Gallery / ISTANBUL 2011 Insanbul Art Gallery / ISTANBUL 2012 International Painting Symposıum Participant Artist / GOSLAR-ALMANYA 2012 Tüyap Art Fair / ISTANBUL 2013 International Painting Symposıum Participant Artist / MARDİN 2013 Yersiz Kader Birliği Sergisi / KIZILTEPE
Şenol YOROZLU (I)The adventures of perspicacious, dreamer noble;the cripple of Lepanto, Don QUIXOTE from La Mancha and Şerif KİNO, Capodimonte Museum (Napoly-Italy) celebrated Miguel de Cervantes’ famous novel ‘Don QUIXOTE’s 400th birthday by Mimmo PALADINO’s exhibition. (2)
Jordi SAVALLI, the founder of the group Hesperion XXI, enlivened Don QUIXOTE’s immense power of image with their Golden Age music. They celebrated 400th year of novel ‘Don QUIXOTE’ in a colorful way. They search the melodies and instruments that were forgottten many years ago, and brings them out as a project. (3) CERVANTES wrote so many things about us- Turks…Like he’s one of us. He has a opera Turks named ‘TURCO’ as well as sad operas like ‘YOUNG OSMAN’. Ottoman has a big importance in the writer’s life. ‘Don QUIXOTE’ published in 1605 and became best seller. It’s said to have sold 12.000 in two years. The aim of the witer is to make fun with those vagabond knight novels indeed.(4) d.Q. is laughing (5).

Gösterilen sonuç sayısı: 5