Nehir Çetin

NEHİR ÇETİN (1979, Edirne)
1998-2002- Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi Bölümü
2003-2006- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü Yüksek Lisans

KİŞİSEL SERGİLER (SOLO EXHIBITIONS)
2011- “Yapay İlişkiler” Piha Sanat Galerisi

KARMA SERGİLER (MIXED EXHIBITIONS)
2002-Caddebostan Kültür Merkezi Mezuniyet Sergisi
2004-Profilo Kültür Merkezi, İstanbul 2.Kısa Film Festivali, Resim Sergisi.
2005-“Monalistanbul” Karma Resim Sergisi, Çekirdek Sanat Atölyesi
2005-İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Karma Sergi
2005-Teşvikiye Sanat Galerisi, Genç Portreler Sergisi I
2007-Teşvikiye Sanat Galerisi, Genç Portreler Sergisi II
2011-lnternational Art Center, 100 Genç 100 Sergisi
2012-Sefaköy Kültür Sanat Merkezi, İç Deniz,40 Kadın, 40 Yaşam, 40 Öykü Sergisi
2014-Akedemililer Sanat Galerisi Abluka Karma Resim Sergisi

YARIŞMA SERGİLERİ (COMPETITION EXHIBITION)
2008-Nuri İyem Resim Yarışması, sergileme
2008-33. Dyo Resim Yarışması, sergileme
2008-69. Devlet Resim ve Heykel Yarışması, sergileme
2009- Ümraniye Resim Yarışması, sergileme
2009-Nuri İyem Resim Yarışması, sergileme

NEHIR CETIN (1979, Edirne)
1998-2002- Marmara University, Art Teaching in the Ataturk Faculty of Education
2003-2006- Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Social Sciences, Department of Painting Master’s Program
SOLO EXHIBITIONS
2011- “Artificial Relationships”, Piha Art Gallery
MIXED EXHIBITIONS
2002-Caddebostan Cultural Center, Graduation Exhibition
2004-Profilo Cultural Center, Istanbul Second Short Film Festival, Painting Exhibition
2005-“Monalistanbul” Group Exhibition, Cekirdek Art Atelier
2005-Istanbul State Fine Arts Gallery, Group Exhibition
2005-Tesvikiye Art Gallery, “Young Portraits” Exhibition I
2007-Tesvikiye Art Gallery, “Young Portraits” Exhibition II
2011-lnternational Art Center, “100 Young Faces” Exhibition
2012-Sefakoy Cultur and Art Center, “Inland Sea, 40 Women, 40 Lives, 40 Stories” Exhibition
2014-Akedemililer Art Gallery, “Blocode” Group Painting Exhibition
COMPETITION EXHIBITION
2008-Nuri Iyem Painting Competition, exhibition
2008-33. Dyo Painting Competition, exhibition
2008-69. State Art and Sculpture Competition, exhibition
2009- Umraniye Painting Competition, exhibition
2009-Nuri Iyem Painting Competition, exhibition

Gösterilen sonuç sayısı: 25