Mustafa Bulat

MUSTAFA BULAT

1964 Sarıyahşi – AKSARAY 2015 Sanatçı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2014 Prof. Dr. 2009 Doçent Dr. 1999 – 2002 Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı 1998 – 2000 Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümünü kurdu. Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini başlattı. Temel Eğitimi Bölümünü kurdu ve başkanlığına atandı. Temel Eğitimi Bölümü, Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanı oldu. 1998 – 2008 Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyeliğine atandı ve Heykel Bölüm Başkanı oldu. 1993 – 1997 Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Alabilim Dalında “Antik Grek ve Roma Dönemi Yontu ve Kopya Teknikleri” konulu tez ile Doktora eğitimini tamamladı. 1991 – 1993 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik derslerini özel öğrenci olarak aldı ve Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Heykel Ana Sanat Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1988 – 1990 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans Eğitimini kazandı ve tamamladı. 1984 – 1988 Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü kazandı ve mezun oldu ÜYELİKLER 2008 BRHD, Ankara, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 1999 AED, Ankara, Exlibris Derneği Üyeliği 1998 UNESCO AIAP, İstanbul, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Üyeliği 1992 GESAM, Ankara, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

MUSTAFA BULAT (1964 – Sarıyahşi / AKSARAY)

2015 Artist, Atatürk University Faculty of Fine Arts in Sculpture Department continues to work as a Lecturer and Head of Department. 2014 Professor Dr. 2009 Associate Professor 1999 – 2002 He was appointed as the Deputy Deann at the Faculty of Fine Arts 1998 – 2002 He established the Department of Sculpture and initiated the graduate and postgraduate studies in 1998. he was then appointed as the head of the Department of Basic Education and of the Basic Arts’ Education. 1998 He was appointed as the Associated Professor at the Department of Scultpure at Faculty of Fine Arts in Atatürk University and as the head of Department. 1993 – 1997 He completed his PhD by a thesis on ‘Techniques of Copy and Sculpture in the Ancient Greece and Rome’ in field of Classic Archaeology at the Institute of Social Sciences, Atatürk University, in 1997. 1990 – 1992 He received the courses of competence in science in field of Sculpture at the Institute of Social Sciences, Hacettepe University, as a guest-student and began to work as a research assistant in the branch of Sculpture at the Department of Painting at Kazım Karabekir Faculty of Education, Atatürk University. 1988 – 1990 He started his postgraduate studies in field of Sculpture at the Institute of Social Sciences, Hacettepe University, in 1988 and completion in 1990. 1984 – 1988 He won the university exam for Hacettepe University, Faculty of Fine Arts and graduated from there.

MEMBERSHIP 2008 Membership to, Ankara Unıted Painters and Sculptors Association 1999 Membership to AEA, Ankara Exlibris Association 1999 Membership to UNESCO AIAP 1992 Membership to GESAM, Turkish Assoiation of the Owners of Fine Art Works

Gösterilen sonuç sayısı: 23