Metin Güçlü

METİN GÜÇLÜ

Marmara Üniversitesi’nden mezun oldu…
Yurt dışında sanatla ilgili teorik çalışmalar ve atölye çalışmaları yaptı.
Çalışmalarından bazıları dünyadaki açlık, şiddet ve baskı temasını işlediği “Açlık ve Duvar”, baskılara ve darbe dönemlerine karşı eleştirel göndermeler yaptığı “Deniz Kenarında Hıdrellez”, doğuşun ve yaşamın çeşitli hallerini sorguladığı, mitolojilerden beslenen “Üç Adem, Üç Yol, Ademler ve İnsanlık Halleri” isimli serilerdir.
Metin Güçlü, yakın dönem çalışmalarında geleneksel kültürler, tasavvuf ve sufizmi, kuantum, yatay dikey hareketler ve renk enerjilerini birbirleriyle ilişkileri açısından irdelemiştir. Çağdaş sanatın imkân ve teknikleriyle evrenselleştirdiği dünyada ikonografik ögelerle ezber dışı tartışmalar açtığı kendine özgü bir yolculuğa çıkmaktadır.
Metin Güçlü´nün yakın dönem çalışmalarında hoş/estetik bir sunum kaygısı yoktur. Onun eylemi, abarttığı, agrandize ettiği ikonlarla fark edilir. Ludus magnus´u ya da onun/sanatçının oyun bahçesini/arenasını, coğrafi varlığımızın soyut rakamlarını, bir kategoriden ibaret sayısal varlığımızı, duyarlı görüntülere çeviren bir tercüme alanı olarak görmek gerekir.
Ludus magnus´u ya da sanatçının oyun bahçesini/arenasını, coğrafi varlığımızın soyut rakamlarını, bir kategoriden ibaret sayısal varlığımızı, duyarlı görüntülere çeviren bir tercüme alanı olarak görmek gerekir. O, sezgisiyle burada, Araf´ın bu yanından, madde aleminden perdeyi aralayan bir ‘mücerreban; denenen, sınanan´ kişidir.
Çok sayıda solo sergisi açılan, karma sergilere katılan, koleksiyonlarda eserleri bulunan Metin Güçlü, 1975 yılından bu yana İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Sanatçı, Unesco A.I.A.P. Türkiye Ulusal Komitesi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (International Association Of Art / Turkey) üyesidir.

METIN GUCLU

Graduated from Marmara University.
Theoretical studies on art workshops abroad and made .
His works include “Hunger and the Wall” where the themes of hunger, violence and oppression in the world are explored; “Hıdrellez by the Sea” where he makes critical references to oppression and the military coup periods; and “Three Men, Three Roads, and Men and Human Conditions” which is inspired by mythological stories.
In his recent work, Metin Guclu explores and analyses traditional cultures, Sufi thought and mysticism, the Quantum approach, horizontal and vertical movements and energies of colour and their relations. He ventures off on a unique journey where he initiates out of the ordinary debates with iconographic elements in a world he renders universal with the tools and techniques of contemporary art…
In his recent work, Metin Guclu is not concerned about rendering a neatly formulated/aesthetic presentation. His action is made apparent through the icons he exaggerates and aggrandises.
We need to see ludus magnus, that is, the artist’s playground/arena, as an area where the abstract numbers of our geographical existence and our numeric existence comprising of a category are translated into sensitive images
With his intuition, he is a person with accumulated experience, a person who is tried and tested in the area called ‘araf’, that is, the area in between heaven and hell, opening the curtain from the side of the material realm.
Metin Guclu, who has had numerous solo exhibitions, who has participated in group exhibitions has been continuing his work in his studio in Istanbul since 1975.
The artist is a member of the Unesco, International Association of Plastic Art (A.I.A.P.), / Comité National Turk, International Association of Art/Turkey.

Gösterilen sonuç sayısı: 18