Mehmet Sakızcı

MEHMET SAKIZCI

1966-Şanlıurfa’da doğdu. 1992-Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü
birincilikle kazandı. Prof. Zafer GENÇAYDIN atölyesinde temel sanat dersleri, Prof. Hasan PEKMEZCİ
atölyesinde desen ve baskı dersleri aldı. 1996-Aynı fakültenin Prof. Zahit Büyükişleyen Atölyesi’nden
fakülte ve bölüm birincisi olarak mezun oldu. 1997-Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Resim Ana Sanat Dalında Yüksek Lisans yapmaya hak kazandı. 1997-Uluslar Arası Plastik Sanatlar
Derneği üyesi oldu. 1998-Fransa’nın Nancy kentinde bulunan ATATUQUIE Kültür Derneği’nin daveti
üzerine, Lirik Soyut olarak tanımladığı işlerinden oluşan bir sergi açtı. Sergi vesilesiyle kaldığı sürece,
Paris ve Strazbourg gibi kentlerde bulunan önemli sanat merkezleri ve müzelerde sanat tarihine mal
olmuş önemli yapıtları görme şansı buldu. 1999-Prof. Zafer Gençaydın danışmanlığında “Kuşatılmış
Bireyin Plastik İmge Yaratma Sürecinin Çözümlenişi” adlı tez konusuyla Yüksek Lisansını tamamladı.
2000-Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi
olarak çalıştı. 2001-Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Resim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi
olarak göreve başladı. Resim Bölümünün aktif eğitime geçmesinde önemli katkılar sağladı. Mehmet
Sakızcı, 2005 yılından bu yana aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği ABD’da
Öğretim Görevlisi olarak eğitim ve sanat çalışmalarına halen devam etmektedir

MEHMET SAKIZCI
1966­-born in Sanliurfa. 1996-took the first degree in the department of art in Hacettepe
University when he graduated. 1997-became the member of the international plastic art
organization. 1998-opened an exhibition which he defined as lyric abstract in Nancy – France.
while he was there; he had the opportunity to see the works of important art history in the
famous art centers and museums in the cities such as Paris and Strasbourg. 1999-took his
master degree. 2000-worked as a lecturer in the department of art in the faculty of fine arts
in Suleyman Demirel University. 2001-started to work as a lecturer in Harran University. He
had personel and mixed exhibitions in and out of Turkey. He had degrees and awards in the
competitions and his works had the value to be exhibited. Mehmet Sakizci is still going on his
art and drawing studies in the department of art teaching in the faculty of arts and
science in Harran University.

Gösterilen sonuç sayısı: 18