Kadir Şişginoğlu

KADİR ŞİŞGİNOĞLU
1962 yılında Çorum Sungurlu’da doğdu. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü Grafik ana sanat dalından mezun oldu. Zonguldak ve Malatya’da 12 yıl resim-iş öğretmeni olarak görev yaptı. 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı.2000 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir.

Ankara, Çorum, Zonguldak, Trabzon, Ordu, Gaziantep, Eskişehir, Bursa ve İstanbul’da toplam 21 kişisel sergi açtı. 150 den fazla karma, grup ve yarışmalı sergilere katıldı. Ulusal düzeyde katıldığı yarışmalardan beş ödül kazandı. Görsel Sanat Eğitimcileri Derneği (GÖRSED) tarafından 2012 yılında sanat eğitiminin yaygınlaşması ve sanat eğitimcisi yetiştirmede gösterdiği üstün başarı nedeni ile “yılın sanat eğitimcisi” ödülü verildi.

Yurt dışında (Kanada, ABD, Kosova) özel koleksiyonlarda, yurt içinde Kültür Bakanlığı, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Çorum Kent Müzesi, Çorum Valiliği, KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ile bazı resmi ve özel koleksiyonlarda eserleri yer aldı. Dördü uluslararası olmak üzere sekiz sanatçı çalıştayına ve UTEF (Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali’ne) davet edildi. Ulusal sanat projelerinde yer aldı. Sempozyum, kurumsal eğitim seminerleri, konferans ve panellere, radyo ve televizyonlarda mesleki programlara katıldı. Yayınlanmış şiir, öykü, deneme ve sanat yazıları ile “Müze Kültürü ve Eğitimi” isimli bir kitabı bulunmaktadır. 2015 sanatta 30.yılı nedeniyle hakkında Kıyı yayınlarından “Dost Elinden Dost Dilinden Kadir ŞİŞGİNOĞLU” bir kitap yayınlanmıştır.

KADIR SISGINOGLU
He was born in 1962 in Corum Sungurlu. In 1983, he graduated from Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Art, Graphics Main Science Branch. He worked as art teacher in Zonguldak and Malatya for 12 years. He was appointed to Karadeniz technical University, Fatih Faculty of Education, Department of Fine Arts Education as Academic Instructor. He completed his MA in 2000 at KTU Institute of Social Sciences. He is still teaching and working at the same university.
He opened 21 individual exhibitions in Ankara, Corum, Zonguldak, Trabzon, Ordu, Gaziantep, Eskisehir, Bursa and Istanbul. He joined in more than 150 group exhibitions and competition exhibitions. He received 5 awards from the national competitions he joined. In 2012, he was awarded the “Art Educator of the Year” award by Visual Arts Education Association (GORSED),

Gösterilen sonuç sayısı: 11