Halil Akdeniz

HALİL AKDENİZ

1944 yılında Antalya’da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi (1965). Devlet Yurtdışı ihtisas sınavını kazanarak Almanya’ya gitti. Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde -HdK, Berlin (bugünkü Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi) lisans ve uzmanlık öğrenimi gördü (1968-74). Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde; Görsel Algılama Açısından Renk Kullanımı ve Etkileri konulu tezi ile yüksek lisans (1982), İzmir Körfez Kirlenmesi Üzerine Sanatsal Değerlendirmeler çalışması ile sanatta yeterlik (1984), Çağdaş Resim Sanatında Kuram (Düşünce Boyutu) veTürk Resim Sanatına Yansıması Üzerine Bir Araştırma konulu tezi ile doktora (1990) dereceleri aldı. 1986’da yardımcı doçent, 1987’de doçent, 1994’te profesör oldu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (bugünkü Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi), Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ege, Dokuz Eylül ve Bilkent Üniversitelerinde Resim ve Güzel Sanatlar Bölümleri’ni kurdu. Bu üniversitelerde bölüm başkanlıkları fakülte kurulu üyelikleri, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kurulu üyeliklerine kadar çeşitli kademelerde görev aldı. 1996-2001 yılları arasında T. C. Bonn ve Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği ve 2001’de Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2001-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de ilk kez sanat bilimini kurarak Anadolu Üniversitesi’nde (2003) ve Işık Üniversitesi’nde Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programlarını (2008) ve Sanat Bilimi Doktora Programını açtı (2013). Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2007-2013 yılları arasında Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

HALIL AKDENIZ
Akdeniz was born in Antalya in 1944. He graduated from Ankara Gazi Institute of Education Department of Arts and Crafts (1965). He won the State Specialization Scholarship Abroad and went to Germany. Between 1968 and 1974, Akdeniz completed his undergraduate studies and specialization at the Berlin State Academy of Fine Arts-HdK, Berlin (currently, Berlin Fine Arts University). He received the following degrees from Ege University and Dokuz Eylul University: Master’s Degree with the thesis, Gorsel Algılama Acısından Renk Kullanımı ve Etkileri (The Use of Color and Its Effects in Visual Perception; 1982), proficiency in art with his work Izmir Korfez Kirlenmesi Uzerine Sanatsal Degerlendirmeler (Artistic Assesments on the Izmir Bay Pollution; 1984), and PhD entitled Cagdas Resim Sanatında Kuram (Dusunce Boyutu) ve Turk Resim Sanatına Yansıması Uzerine Bir Arastırma (Theory of Contemporary Painting and Its Reflections on Turkish Art; 1990). He became an assistant professor in 1986, an associate professor in 1987 and a full professor in 1994. He worked as faculty member at Ankara Gazi Education Institute (currently Gazi University Gazi School of Education), Ege University, Dokuz Eylul University, Bilkent University and Anadolu University. Akdeniz founded the Painting and Fine Arts Departments at Ege, Dokuz Eylul and Bilkent Universities. While at these institutions, he served at different administrative levels ranging from head of department to faculty board member, as well as university senate to university administrative board member. Between 1996 and 2001, Akdeniz was appointed as the Cultural Advisor to the Turkish Embassies in Bonn and Berlin and as Advisor to the Minister of Culture in 2001.He worked as faculty member at Anadolu University School of Fine Arts between 2001 and 2005.Having established art studies for the first time inTurkey, he launched Art Theory and Criticism Master’s Programs at Anadolu University (2003) and Isik University (2008).He also launched Science of Art PhD Program (2013).Akdeniz worked as the Head of Isık University’s School of Fine Arts Department of Visual Arts, as well as the Head of the Institute of Social Studies Department of Art Studies in 2007-2013. Akdeniz currently works as an academic member of the same university in the Department of Visual Arts.

Gösterilen sonuç sayısı: 34