Erkan Yaprakkıran

Erkan Yaprakkıran

1980 İstanbul’da doğdu.
2001 – 2005 Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Halil Akdeniz Atölyesi’nde eğitim gördü.
2013 – 2015 Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Bölümü, Yüksek Lisans

Kişisel Sergiler;
2017 “Bilinç Akışı” Sepa Sanat Galerisi, Ankara
2017 “Algı Kapıları” Yeni Atölye Açılış Sergisi, İstanbul
2014 “Bir – Bütün” Mine Sanat Galerisi, İstanbul
2013 “Bedenin Kırmızı Dili” Nişart Galeri, İstanbul
2010 “Tuval Beden – Beden Tuval” Galeri Artist Çukurcuma, İstanbul

Karma Sergiler ve Etkinlikler;
2018 “Yaz Seçkisi” F Sanat Galeri, Mandarin Oriental Bodrum
2018 “Koridor, Çağdaş Sanat Programları” Neo Art Gallery, Vernice Sanat Fuarı, Forli, İtalya
2018 “Sağlıkta 45 Sene, Yaşamdan 45 Eser” Galeri Güven, Ankara
2018 4. Artankara Çağdaş Sanat Fuarı, Ankara
2017 “Küçük Resmi Görmek” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul
2017 “Ne Yaptığını Anladım” Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul
2017 “Gerçek Dünyada” İşlik Sanat Galerisi, İstanbul
2017 “Tasarım TomTom Sokakta” İstanbul
2017 “Benzersiz Anlar” Part Gallery, İstanbul
2017 “Hep Birlikte” Beşiktaş Çağdaş, Mustafa Kemal Merkezi, İstanbul
2016 “Demo” Erinç Sanat, İstanbul
2016 “Uluslararası Workshop” Art Suites, Bodrum
2016 “Karma” Kryon Amsterdam, Hollanda
2015 “iç içe” Platform A By Armoni Art Gallery, Ankara
2015 “PostHoc II” Mine Sanat Galerisi, İstanbul
2015 “Bahara Merhaba Sergisi” Galeri Akdeniz, Ankara
2015 1. Artankara Çağdaş Sanat Fuarı, Ankara
2014 “Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi – Sanatta Varoluş” Beşiktaş Çağdaş, Mustafa Kemal Merkezi, İstanbul
2014 “Ben – Me” Art 212 Sanat ve Kültür Platformu, Bodrum
2014 “Dokuz + Bir” Mine Sanat Galerisi, İstanbul
2013 “Kuramsal Düşler” Artgalerim Nişantaşı, İstanbul
2013 Artbosphorus 2013 Çağdaş Sanat Fuarı, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul
2013 “Dinamo 1 Sergisi” Swissôtel Büyük Efes, İzmir
2013 “I love you more than art” Ekavart Gallery, İstanbul
2011 EgeART Sanat Günleri, Ege Üniversitesi, Davetli Sanatçılar Sergisi, AKM, İzmir
2011 “Sanat Akmerkez’de 7 – Genç Karma” Tunca Sanat, İstanbul
2011 “UPSD Genç Etkinlik 5 – Özgürlük! Sil Baştan” Beşiktaş Çağdaş, Mustafa Kemal Merkezi, İstanbul
2010 Workshop “SummArt Painters Campus 2010” Moldova, Chisinau
2010 “Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağı – Genç Ustalar / Usta Gençler” Beşiktaş Çağdaş, Mustafa Kemal Merkezi, İstanbul
2009 “Karışık Sergi” Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi, İstanbul
2006 “Genç Sanatçılar Resim Yarışması” Mac Art Gallery, İstanbul
2005 “Anadolu Üniversitesi Öğrencileri, Karma Sergi” İstanbul Tüyap Sanat Fuarı
2005 “Halil Akdeniz Atölyesi Bitirme Sergisi” Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
2005 “Karma Sergi” Galeri Akdeniz, Ankara
2004 31. DYO Resim Yarışması, Sergileme
2004 “Düşler ve Edimler” Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

Sanatçı çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

Erkan Yaprakkıran

1980 Born in Istanbul.
2001 – 2005 Anadolu University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting, Prof. Dr. Halil Akdeniz Workshop.
2013 – 2015 Masters Degree: Graduate program in Art Theory and Criticism.
Işık University, Graduate School for Social Sciences.
Thesis: “The Body Image on Neo-Expressionist Painting in Turkey”

Personal Exhibitions;
2017 “Stream of Consciousness” Sepa Art Gallery, Ankara
2017 “The Doors of Perception” Openning Exhibition of the New Atelier, İstanbul
2014 “One – Whole” Mine Art Gallery, Istanbul
2013 “Red Language of Body” Nişart Gallery, Istanbul
2010 “Body Canvas – Canvas Body” Gallery Artist Çukurcuma, Istanbul

Mixed Exhibitions and Activities;
2018 “Summer Selection” F Art Gallery, Mandarin Oriental Bodrum
2018 “Koridoor, Contemporary Art Programs” Neo Art Gallery, Vernice Art Fair, Forli, Italy
2018 “45 Years in Health, 45 Years in life” Gallery Güven, Ankara
2018 4. Artankara Contemporary Art Fair, Ankara
2017 “See of Little Image” Beyoğlu Akademililer Art Center, Istanbul
2017 “I Understand What You’re doing” Beyoğlu Akademililer Art Center, Istanbul
2017 “In the Real World” İşlik Art Gallery, İstanbul
2017 “Design in TomTom Street” İstanbul
2017 “Unique Moments” Part Gallery, İstanbul
2017 “All of us” Beşiktaş Contemporary, Mustafa Kemal Center, Istanbul
2016 “Demo” Erinç Art, İstanbul
2016 “International Workshop” Art Suites, Bodrum
2016 “Mixed” Kryon Amsterdam, Netherlands
2015 “PostHoc II” Mine Art Gallery, Istanbul
2015 “Nested” Platform A By Armoni Art Gallery, Ankara
2015 “Hello Spring Exhibition” Gallery Akdeniz, Ankara
2015 1. Artankara Contemporary Art Fair, Ankara
2014 “Portakal Çiçeği International Plastic Arts Colony – Existence in Art” Beşiktaş Contemporary, Mustafa Kemal Center, Istanbul
2014 “Ben – Me” Art 212 Art and Culture Platform, Bodrum
2014 “Nine + One” Mine Art Gallery, Istanbul
2013 “Theoretical Dreams” Artgalerim Nişantaşı, Istanbul
2013 Artbosphorus Contemporary Art Fair, Haliç Congress Center, Istanbul
2013 “Dinamo 1 Exhibition” Swissôtel Grand Efes, Izmir
2013 “I love you more than art” Ekavart Gallery, Istanbul
2011 EgeART Art Days, Ege University, Invited Artists Exhibition, AKM, Izmir
2011 “Art at Akmerkez 7 – Young Mixed” Tunca Art, Istanbul
2011 “UPSD Young Activity 5 – Freedom! Back to Square One” Beşiktaş Contemporary, Mustafa Kemal Center, Istanbul
2010 Workshop “SummArt Painters Campus 2010” Chisinau, Moldova
2010 “Young Generation of Comtemparory Turkish Painting – Young Masters / Master Youngs” Beşiktaş Contemparory, Mustafa Kemal Center, Istanbul
2009 “Mixed Exhibition” Beyoğlu Akademililer Art Center, Istanbul
2006 “Young Artists Painting Contest” Mac Art Gallery, Istanbul
2005 “Anadolu Univsersity Students, Mixed Exhibition” Istanbul Tüyap Art Fair
2005 “Halil Akdeniz Workshop Graduate Exhibition” Anadolu University, Eskisehir
2005 “Mixed Exhibition” Gallery Akdeniz, Ankara
2004 31st DYO Painting Contest, Exhibition
2004 “Dreams ve Acts” Eskisehir State Fine Arts Gallery

The artist currently works in his atelier in İstanbul.

Gösterilen sonuç sayısı: 9